Звіти діяльності клубуЗвіт про проведену роботу
клубу шкільної академії підприємництва «Меркурій»
Рокитнянського районного ліцею  
за І семестр 2012-2013н.р 1.      Область................................ ………..Київська       область
2.      Назва навчального закладу............Рокитнянський районний ліцей
                                                                   Рокитнянської районної ради
                                                                   Київської області

Контактні дані навчального закладу
                                 Рокитнянський районний ліцей
                                 Рокитнянської районної ради
                                 Київської області
                                 вул. Вокзальна 46, смт. Рокитне,
                                 Київська область, індекс 09600,  тел.  (04562) 5-12-44
                              
3.      Назва шкільного клубу підприємництва ……… «Меркурій»
4.      Дата заснування ШКП ……22.10.2012р
5.      Імена опікунів ШКП ………Хорунжа Ольга Вікторівна – практичний психолог, 
                                                         Костина Юлія Іванівна – вчитель економіки.
6.      Кількість учасників ШКП………15 учнів    
Час проведення засідань            кожної пятниці
7.      Реалізовані заходи ШКП


Дата проведення
Назва заходу
Мета заходу
1
15 - 22.10.12р
Ознайомлення вчителів і учнів ліцею з проектом "Шкільна академія підприємництва", конкурс на кращий логотип, назву, девіз  клубу "Шкільної академії підприємництва" Рокитнянського районного ліцею
-   ознайомити вчителів та учнів закладу з проектом ШАП;
- оголосити конкурс найкращого логотипу, назви та девізу клубу

2
15-22.10.12р
Збір матеріалів для написання програми клубу «Шкільної академії підприємництва» Рокитнянського районного ліцею
-   зібрати матеріали для розробки логотипу, девізу та назви клубу;
- обрати назву, логотип та дивіз клубу
3
 22.10.12р
Перша зустріч з учнями ліцею, бажаючими вступити до клубу  "Шкільної академії підприємництва". Рокитнянського районного ліцею. Заснування клубу ШАП «Меркурій» Прийняття статуту.
Вправа «Знайомство»
-   детально ознайомити учнів  з метою та завданням проекту;
-  створити ШАП Рокитнянського районного ліцею;
-  обговорити правила існування, діяльність та структуру керівництва клубу;
-   ближче познайомитись з кожним учасником
4
02.11.12р
Розподіл обов’язків між членами клубу ШАП «Меркурій». Заслуховування пропозицій учнів щодо плану роботи та заходів клубу.

Вправа «Умій домовитися»
-    розподілити та обгововити обов’язки кожного учасника;
-   заслухати думки учнів, щодо програми діяльності клубу, їх надії та сподівання;
-   розвинути у дітей здатність чітко висловлювати власну думку, слухати та домовлятися з співрозмовником.
5
05– 09.11.12р
Оформлення блогу. Збір банку даних про учасників клубу.

Профорієнтаційний захід для випускників ліцею, проведений представниками кафедри  «Землеробства» Білоцерківського національного аграрного університету (БНАУ)
 -  оформити блог на належному рівні


- ознайомити з державним замовленням на навчання у вузі, умовами вступу та переліком пропонованих  спеціальностей
6
09.11.12р
Вступна лекція «Хто такий підприємець? Мета та функції підприємницької діяльності»
-  допомогти учням оволодіти поняттям "підприємець";
-   ознайомити з метою та функціями підприємницької діяльності;
- виховувати культуру спілкування; сприяти розвитку інтересу учнів до економіки як науки.
7
16.11.12р
Якості підприємця. Рольова гра «Подорож Колумба як економічне підприємництво»

-  допомогти учням усвідомити       важливість гармонійного збалансування певних особистісних якостей успішного підприємця; визначати якості, які перешкоджають у бізнесі;
-    допомогти учням зробити самооцінку особистісних якостей, необхідної для успішної бізнес – діяльності;
-   стимулювати розвиток умінь учнів аргументувати свою відповідь;
-    розвивати економічне мислення;
8
23.11.12р
Риси та характеристики групи. Принципи роботи в групі.

Гра «Ключ у пустелі»
-    ознайомити учнів з поняттям «група», її основними характеристиками та принципами роботи в групі;
- допомогти учням визначити власні здібності до підприємницької діяльності, уміння   співпрацювати у команді;
- згуртовувати  членів клубу;
- сприяти розвитку в учнів ініціативності, розважливості, наполегливості відповідальності за прийняті рішення;
-  формувати вміння відстоювати власну думку, домовлятися.
9
30.11.12р
     ЗУ «Про підприємницьку діяльність». Правова база підприємницької діяльності.
 - ознайомити з закононавчо – правовою базою регулювання підприємницької діяльності в Україні
10
03 - 07.12.12р
Зустріч з представником влади
-    допомогти учням зрозуміти що є основою підприємницької діяльності, які існують вимоги для розвитку бізнесу в Україні;
-    ознайомити з представниками влади
11
07.12.12р
Типологія членів групи. Підбір команди по типології.

Вправа «Розподіл ролей у групі»
на основі розроблених вправ ознайомити учнів з типологією учасників у групі, розподілити ролі у групі
12
14.12.12р
Підприємець в системі ринкових відносин. Вимоги до підприємця та типи підприємців. Формальний та неформальний лідер

Вправа на виявлення лідерів групи
-  формувати в учнів знання про підпряємця, його типи;
-   розвинути знання про лідерство, про поняття формального та неформального лідера;
-   виховати самостійність при аналізі лідерів
13
21.12.12р
Стилі керівництва. Психологічне тестування «Чи можете Ви керувати іншими людьми?»
-  формувати в учнів знання про управління;
 розвинути знання про види стилів управління;
-    виховати самостійність у класифікації працівників
-    навчити самостійно проводити аналіз вміння керувати
14
28.12.12р
Гра «Заповнення гратки прийняття рішень».
 Самооцінка вольових якостей.

Вправа «Самореклама»

-    ознайомити учнів з поняттям альтернативи, особистий  вибір та вибір групи ;
-    виховати почуття самооцінки вольових якостей;
-   навчити давати самооцінку та робити собі рекламу
15
04.01.13р
Нестандартні підходи вирішення завдань. Активність та творчість підприємця
 Вправа «Правило семи К»
-  ознайомити з нестандартними методами вирішення проблем;
-    розвинути активність та творчість учня у групі та індивідуально;

16
11.01.13
Підприємницькі інтереси. Матеріальна зацікавленість і соціальна відповідальність у бізнесі.
-    формувати в учнів знання про інтерес, прибуток, збиток та ризик;
-    розвинути знання про матеріальну зацікавленість і соціальну відповідальність у бізнесі;
-   виховати вміння правильно оцінювати ситуації і прогнозувати результат дії.


Звіт про проведену роботу
клубу шкільної академії підприємництва «Меркурій»
Рокитнянського районного ліцею
за ІІ семестр 2012-2013н.р 


Дата проведення
Назва заходу
Мета заходу
1
18.01.13р
Гра «Ринок пшениці». Оцінка вміння ризикувати.

-   навчити учнів вільно володіти інформацією про попит і пропозицію  на ринку, аналізувати та виходити з складних ситуацій;
-   розвивати знання про конкуренцію та вміння ризикувати, щоб отримати більше
- виховати почуття толерантності, ввічливості, стриманості.
2
22 –25. 01.13р24.01.13р
Тиждень економікиПрофорієнтаційний захід для учнів 9-го класу та І – ІІ курсів  ліцею,проведений представниками Таращанського агротехнічного коледжу імені Героя Радянського Союзу О.О. Шевченка
-   ознайомити учнів з важливістю вивчення економіки;
-   розвавити вміння та навички;
-   виховати творчу  активність, самостійність у формуванні нових знань
- ознайомити з державним замовленням на навчання у вузі, умовами вступу та переліком пропонованих  спеціальностей
3
25.01.13р
Вхідні перепони бізнесу. Втілення ідей  на практиці.

Тестування «Чи вмієш ти ризикувати?»
-  ознайомити учнів з поняттям «проблеми бізнесу», збитки та ін.
-         вдосконалити знання про закони ринку, про перепони бізнесу та методику втілення ідей розвитку підприємства;
-  навчити оцінити перспективність ідей та здатність зупинити функціонування підприємства
-  виховати почуття відповідальності і терпимості.
4
01.02.13р
Поняття маркетингового дослідження.
Розробка реклами товару

Тренінг «Реклама без маски»
-      формувати в учнів поняття про зміст маркетингової діяльності у підприємництві;;
-  розвивати вміння досдідження та пізнавальні інтереси в учнів, логічне мислення;
- виховувати творчу  активність та самостійність розробки реклами товару та надання її оцінки.
5
08.02.13р
Пошук та відбір ідей. Етапи власного бізнесу.

-   ознайомити учнів з поняттям ідея ;
-  розвинути в учнів вміння реально оцінювати інформацію;
-   навчити правильно формувати щаблинки ідей, етапи розвитку бізнесу.
6

15.02.13р
Презентація «Що гарантує успіх власного бізнесу?»

-    навчити розробляти бізнес – плани та виділяти головне у власній діяльності;
-    виховати вміння відстоювати власну позицію та відчувати успіх;
7
22.02.13р
Місія організації . Стратегія – запорука успіху
Вправа «Як перевірити ідеї?»

-    формувати в учнів знання про ціль та місію бізнесу, про стратегію і тактику;
-     розвинути знання про створення ідей та можливість їх перевірки;
-    виховати самостійність у проведенні аналізу перспективності ідей.

8
01.03.13р
Вивчення ринку.Дослідження поведінки споживача


-   ознайомити учнів з поняттям «ринок», його структурою, завданнями та функціями
-  розвинути знання про субєктів та обєктів ринку, про поняття «споживач», його важливість існування;
-    виховати здатність оцінювати та аналізувати поведінку споживача на ринку  
9
07.03.13р
 «Промислова розвідка»

Анкетування споживачів на ринку.
- провести анкетування споживачів різної вікової категорії;
 - дослідити особливості споживачів Рокитнянського району, їх поведінку на ринку.
10
15.03.13р
Інформаційне середовище.
 Гра « Зіпсований телефон »

-    ознайомити учнів з поняттям «інформаційне середовище», його видами та типами розповсюдження;
-    розвинути знання про важливість інформаційного середовища, особливо «правдивого»;
-   виховати творчу  активність, самостійність у формуванні нових знань,сприяти професійній орієнтації учнів
11
22.03.13р
Гра «Організаційні форми бізнесу»
- формувати в учнів поняття про форми бізнесу, їх переваги та недоліки;
- розвивати пізнавальні інтереси в учнів, логічне мислення, продовжувати формувати вміння працювати з різними джерелами знань, робити висновки;
- виховувати творчу  активність, самостійність у формуванні нових знань,сприяти професійній орієнтації учнів
12
29.03.13р
Підприємства України. Екскурсія на місцеве підприємство
- дослідити та проаналізувати роботу та перспективи роботи місцевого підприємства
13
05.04.13р
Психологія підприємництва. Мораль в бізнесі.

Вправа « Мораль і бізнес »

-    ознайомити з психологічною основою бізнесу;
-   розвинути знання про етику спілкування та ведення бізнесу
-   виховати морально-етичні риси в учнів
14
12.04.13р
Технологія успіху.

Вправа «Критика і Ви»

-    формувати в учнів знання успіх;
 розвинути знання про те як досягти успіху
-    виховати самостійність у класифікації працівників
- навчити самостійно проводити аналіз вміння керувати
15
19.04.13р
Основні показники прибутковості. Прогнозування грошового обігу фірми
-   формувати в учнів знання про управління;
-   розвинути знання про види стилів управління;
-    виховати самостійність у класифікації працівників
навчити самостійно проводити аналіз вміння керувати
16
26.04.13р
Екскурсія до місцевої Податкової служби
-      дослідити та проаналізувати роботу та перспективи роботи місцевої податкової служби;
-  розвинути знання про функції та завдання Податкової служби
17
03.05.13р
Планування асортименту товарів. Розподіл товарів на ринку.

Вправа «Вплав кольору на вибір споживача»
- формувати в учнів поняття про зміст планування та розподілу асортименту товарів на ринку;
- розвивати пізнавальні інтереси в учнів, логічне мислення, продовжувати формувати вміння працювати з різними джерелами знань, порівнювати, узагальнювати, робити висновки;
- виховувати творчу  активність, самостійність у формуванні нових знань,сприяти професійній орієнтації учнів
18
10.05.13р
Як спланувати рекламну компанію?

Рекламні агентства та піар-компанії.
- формувати в учнів поняття про головні функції маркетингу, про поняття рекламних агенств та піар – компаній;
- розвивати логічне та творче мислення, продовжувати формувати вміння працювати з інтернет-мережею;
- виховувати креативність та  самостійність
19
17.05.13р
Зустріч з робітником рекламного відділу підприємства

-     ознайомити з основними завданнями, функціями рекламного відділу, новизною і творчою стороною даної галузі;
-    розвивати пізнавальні інтереси в учнів, вміння професійно спілкуватись;
-   виховувати риси творчості  та новаторства в учнів.
20
24.05.13р
Гра «Ми успішні підприємці»
- підтвердити власні надії та сподівання;
- підвести підсумки річної роботи клуби.

                                                                                                           Ю.І. Костина
                                                                                                           О.В. Хорунжа

Звіт про проведену роботу
клубу шкільної академії підприємництва «Меркурій»
Рокитнянського районного ліцею  
за І семестр 2013-2014н.р 

І. Вступ до підприємництва

1.1. Підприємець та його роль у ринковій економіці
3
1
05.09
Хто такий підприємець? Спільне та відмінне у поняттях підприємець, бізнесмен, комерсант, менеджер, новатор, господар, власник.
2
05.09
Зміст підприємницької діяльності. Мета та функції підприємницької діяльності

3

12.09
Глава 4 Косподарського кодексу України «Господарська комерційна діяльність (підприємництво)»

П.р. «Ознайомлення з  главою 4 Косподарського кодексу України «Господарська комерційна діяльність (підприємництво)»

1.2. Які бувають підприємницькі структури?
5
4
12.09
Підприємство як  організаційна основа бізнесу
5
19.09
Підприємства за організаційно – правовою формою: індивідуальні, володіння, товариства, корпорація.

6

19.09
Об’єднання підприємців. Господарські товариства.

7
26.09
Підприємства за розміром. Суб’єкт підприємницької діяльності.
П.р. «Ознайомлення з текстом глави 7 ГКУ «Підприємство»»

8
26.09
Історична сутність основ власності. ЗУ «Про власність»
1.3.  Як стати власником?
5
9
03.10
Підприємства за формою власності: приватні, колективні, державні

10
03.10
Індивідуальне підприємство. Сімейне підприємство. Акціонерна форма співволодіння.

11
10.10
Як стати власником бізнесу: успадкувати, купити, заснувати. Франчайзинг.

12
10.10
П.р. «Ознайомлення з ЗУ «Про власність»»
ІІ. Як заснувати власну справу?

2.1. Перші кроки майбутнього підприємця

11
13
17.10
Вибір виду підп.діяльності

14
17.10
Підприємницька ідея

15
24.10
Визначення кола майбутніх споживачів продукції та послуг
16
24.10
Вивчення попиту. Проведення маркетингового дослідження
17
07.11
Вивчення конкурентів.
18
07.11
Технологія визначення переваг продукції над продукцією конкурентів
19
14.11
Вибір місця розташування
20
14.11
Ресурси, що потрібні для початку бізнесу
21
21.11
Обчислення одноразових початкових витрат

22
21.11
Де знайти кошти для початку бізнесу?

23
28.11
Оформлення прохання про надання позики (кредиту)
П.р. «Обчислення плати за кредит»
2.2. Державна реєстрація і початок бізнесу

5
24
28.11
Вибір назви. Фірмовий стиль.
25
05.12
Товарна марка
26
05.12
Вибір організаційно правової форми бізнесу.

27
12.12
Розробка установчих документів
28
12.12
Державна реєстрація
2.3. Інвестування
4
29
19.12
Реєстрація в податковій адміністрації і органах статистики
30
19.12
Відкриття рахунку в банку. Як обрати банк?

31
26.12
Виготовлення печаток, штампів

32
26.12
Ліцензування та патентування видів діяльності
П.р. «Заповнення зразків бланків для реєстрації суб’єкту підприємницької діяльності – фізичної особи»


ІІІ. Функціонування бізнесу

3.1. Виробнича діяльність підприємницьких структур
4
33
14.01
Технології виробництва. Технічна безпека виробництва
34
14.01
Постачальники сировини та матеріалів. Договірні відносини

35
21.01
Якість товарів та послуг. Державні органи контролю за якістю товарів та послуг/

36
21.01
Показники виробничої діяльності
П.р «Складання тексту договору про постачання сировини і матеріалів»

3.2. Економіка бізнесу
6
37
28.01
Витрати виробництва
38
28.01
Постійні та змінні витрати виробництва.

39
04.02
Собівартість продукції
Вибір цін продукції.Види цін, скиждки, надбавки до ціни

40
04.02
Дохід, прибуток

41
11.02
Показники ефективності виробництва
42
11.02
П.р «Визначення моменту появи прибутку»

3.3. Комерційна діяльність підприємства4
43
18.02
Канали просування товарів до споживача.
Гуртова та роздрібна торгівля. Фірмові магазини
44
18.02
Споживчий кредит

45
25.02
Реклама товарів та послуг. Необхідність реклами.Планування рекламної компанії

46
25.02
Сервісне обслуговування. Гарантії якості. Післяпродажне обслуговування.
П.р «Розрахунок розміру плати за продаж товару в кредит»
3.4. Фінанси та облік

7
47
04.03
Облік виконаних робіт, наданих послуг та виробленої продукції, горошових потоків. Необхідність обліку.

48
04.03
Фінансова звітність підприємства. Баланс. Звіт про фінансові результати.

49
11.03
Загальна система оподаткування та звітності. Спрощена система оподаткування та звітності.

50
11.03
Кредити. Види кредитів. Кредиторська заборгованость. Дебиторська заборгованість.
51
18.03
Оренда. Лізинг. Орендна плата.

52
18.03
Страхування майна, відвантаженої продукції, життя і здоров’я.

53
25.03
 П.р. «Баланс. Звіт про фінансові результати»

3.5. Управління власною справою

8
54
25.03
Поняття організації. Місія організації. Цілі та задачі діяльності.

56
01.04
Функції управління

57
01.04
Бізнес-план як інструмент підприємницької діяльності
58
08.04
Організаційна структура управління
59
08.04
 Персонал підприємства. Посадові обовязки. Трудовий контракт.

60
15.04
Матеріальне та нематеріальне стимулювання працівників.Види заробітної плати.

61
15.04
Контроль за роботою персоналу. Необхідність контролю. Проміжний та кінцевий контроль.

62
22.04
П.р. «Побудова схеми організаційної структури управління модельованого підприємства»

3.6. Система обслуговування бізнесу
3
63
22.04
Використання ЕОМ в офісі. Інтернет. Компютерні мережі.
64
29.04
Консалтингові фірми. Юридичні консультації. Адвокати. Аудиторські фірми. Служби зайнятості. Бізнес-інкубатори.

65
29.04
Державна підтримка підприємства


IV. Життєвий цикл бізнесу

4.1. Реорганізація та ліквідація власної справи.
5
66
06.05
Життєвий цикл підприємництва

67
06.05
Реорганізація підприємства

68
20.05
Причини ліквідації підприємства. Процедура ліквідації.

69
20.05
Банкрутство. Причини банкрутства. Процедура банкрутства

70
27.05
Урок-узагальненняКомментариев нет:

Отправить комментарий