СтатутОбговорено                                                                                 Затверджую
на Раді клубу «Меркурій»                                                           Директор ліцею                             
21. 10.2012р                                                                                Л.А. Прозор

СТАТУТ
клубу шкільної академії підприємництва
«Меркурій»
Рокитнянського районного ліцею
Рокитнянської районної ради
Київської області

1. Загальні положення
1.1. Клуб шкільної академії підприємництва, який має назву «Меркурій» (далі Клуб)
 є добровільним учнівським об`єднанням ліцеїстів, що створюється та діє на засадах єдності інтересів учнівської молоді, яка прагне розвивати підприємницькі здібності.
Адреса клубу:
Рокитнянський районний ліцей
Рокитнянської районної ради
Київської області
вул. Вокзальна 46, смт. Рокитне,
Київська область, індекс 09600,  тел.  (04562) 5-12-44.
ел. адреса liceyrrk@ukr.net
1.2. Клуб будує свою діяльність на основі таких принципів:
- рівноправність членів, самоврядування;
- добровільний вступ до Клубу і вихід з нього;
- спільне прийняття рішень;
 1.3. Членом Клубу може стати кожен ліцеїст, який бажає розвинути підприємницькі здібності.
1.4. В своїй роботі Клуб керується власною програмою. Робочою мовою є українська мова.

2. Мета і завдання

2.1. Мета діяльності клубу:
- розвиток у членів Клубу культури підприємництва, необхідних компетентностей для досягнення успіху в бізнесі або професійній кар’єрі;
- обмін досвідом у запровадженні в шкільній практиці заходів, пов’язаних із розвитком професійної активності та підприємливості 

2.2. Завданнями Клубу є:
-  створення і постійне висвітлювання діяльності клубу в власному блозі;
-    випуск  газет, рекламних проспектів;
-    святкування Дня підприємницької діяльності (листопад);
-    організація листування з іншими клубами ШАП;
-   проведення круглих столів для старшокласників, тренінгів, вправ, ігор, вікторин;
-    проведення конкурсів (конкурси малюнків,  статей на задану тематику);
-    формування почуття відповідальності учнів за власні вчинки і рішення;
-    сприяння загальному усвідомленню необхідності взаємної толерантності та поваги в відносинах між людьми, а також потреби в співпраці.  

3. Основні напрямки діяльності
3.1. Діяльність клубу «Меркурій» базується на таких основних принципах:
·         повага до особистої думки та гідності кожного члена клубу;
·         відповідальність кожного члена клубу за виконання своїх обов'язків та доручень;
 3.2. Клуб може застосовувати заходи заохочення для своїх членів.

4. Структура і керівництво
4.1. Вищий орган Клубу – загальні збори його членів. Загальні збори затверджують структуру, напрямки діяльності, статут, емблему.
4.2. Керівний орган – Рада Клубу, яка обирається на загальних зборах. Рада Клубу здійснює діяльність з організації функціонування Клубу. Раду очолює президент.
4.3. У Раду Клубу входять президент, прес-група, редколегія.

5. Членство
5.1. Членами Клубу є ліцеїсти, які дотримуються Статуту, активно працюють в одному з напрямків, практичними діями сприяють розвитку Клубу.
5.2 Дійсним членом Клубу стає ліцеїст, який узгоджує свої дії з метою та цілями Клубу, виконує членські обов’язки, керується Статутом і діє в його дусі;
5.3. Почесним членом стає особа, яка має перед Клубом виключні заслуги при виконанні його місії та цілей.
5.4. Дійсне членство особа має після прийняття у  члени Клубу.
5.5. Дійсне членство закінчується добровільним виходом із Клубу або позбавленням членства.

6. Права і обов’язки членів Клубу
6.1. Член  Клубу ШАП має право:
- брати участь у заходах, організованих Клубом;
- отримувати інформацію про діяльність Клубу і його органів;
- вибирати і бути обраним в керівні органи Клубу;
- вносити пропозиції щодо діяльності Клубу на подальший  період та брати участь в їх  реалізації;
- клопотати про надання  організаційної та матеріальної допомоги Клубу.
6.2. Клуб розробляє  кодекс честі. Член Клубу зобов’язаний:
- діяти відповідно до Статуту Клубу;
- підтримувати традиції Клубу.
7. Ліквідація
Ліквідація Клубу проводиться за рішенням  загальних зборів членів Клубу.


Комментариев нет:

Отправить комментарий